НАЗАД НАЗАД

Хорото на цветята

В различните краища и региони на България  българският народен танц, наречен хоро, има множество  уникални проявления, вариращи като темпо и стъпки. Погледнато отгоре, всяко едно хоро има и своя удивителна танцова схема. Именно една такава схема вдъхновява Нели и Динка да създадат дизайн серията „Хорото на цветята”: в нея под стъпките на Пайдушко хоро танцуват кукуряк, явор и блатно кокиче.

виж вдъхновенията на NELI