НАЗАД НАЗАД

ИЖЕ

Кирилицата, станала основа на славянската писменост и култура, е едно от нещата, с които България изключително се гордее. Но преди кирилицата съществува глаголицата. Именно от там Нели и Динка черпят вдъхновение за дизайните в своята серия Иже, носеща името на една от буквите в глаголицата. Там Иже символизира процес на уравновесяване на подобни същности, хармония, единение, духовна близост на подобия, едно и също.

виж вдъхновенията на NELI