НАЗАД НАЗАД

СГРАФИТО

"Сграфито" е декоративна техника, използвана за украса на стени, като се употребява и в живописта, най-вече в монументалната живопис. Срещана често по фасадите на български сгради, именно тази техника вдъхновява Хроме при създаването на дизайна в едноименната си серия за Колекция Българска. 

виж вдъхновенията на ХРОМЕ