НАЗАД НАЗАД

ШЕВИЦА

Шевицата не е просто шита върху плат украса. Прилагана, както в мъжкото, така и в женското облекло от традиционните български народни носии, със своето разнообразие от форми и цветове, шевицата е символ на това колко многопластова и многолика е България. Взимайки я за отправна точка в серията със същото име, Нели и Динка използват шевицата за създаването на впечатляващи дизайни от Колекция Българска.

виж вдъхновенията на NELI